Ines bodde ett år Mexiko

Ines Kojo tillbringade det förra läsåret i Mexiko. Det var en lärorik upplevelse, men hon konstaterar också att skillnaden var stor jämfört med hur det är att bo och studera i Finland.

Tillbaka. Efter ett år i Mexiko är Ines Kojo tillbaka i Finland och i Hangö.
18-åriga Ines Kojo är inne på sitt andra gymnasieår i Hangö. Men till skillnad från klasskamraterna i Hangö tillbringade hon förra läsåret i Mexiko. Utbytesåret möjliggjordes av Rotarys ungdomsutbyte som årligen erbjuder cirka 8 000 ungdomar en möjlighet att stifta bekantskap med en främmande kultur.