Bara små ändringar i sikte för Bollstavägens korsning i Ingå - förening missnöjd: ”Det räcker inte”

Planeringen för tryggare korsningar längs stamväg 51 i Ingå går vidare. Två korsningar får en vägplan och Bollstavägens korsning en byggplan. Degerbykorsningarna får vänta till nästa år. 

Jochim Donner har engagerat sig i föreningen Pro Ingås grupp som tagit fram alternativa lösningar för en trafiksäkrare korsning mellan stamväg 51 och Bollstavägen.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
07.03.2023 06:07
NTM-centralen inleder planeringen av två korsningar längs stamväg 51 i Ingå: korsningen till Täktervägen och korsningen till Hamnvägen. Vägplanen för Täktervägen innehåller också för en övergång för fotgängare och cyklister. En trygg lösning för den lätta trafiken är en förutsättning för att Ingå ska kunna utvidga företagsområdet i korsningen. 
Under arbetet med att utveckla trafiksäkerheten längs stamväg 51 har NTM-centralen kunnat konstatera att en bro över stamvägen vid Täktervägens korsning är ett billigare alternativ än att bygga en tunnel under vägen för fotgängare och cyklister.
I planen för Hamnvägens korsning strävar NTM-centralen efter att beakta en eventuell ökning av trafiken ifall industriområdet i Joddböle växer.

ANDRA LÄSER