Axxell vill bryta långt avtal om Knipnäs

Stadsstyrelsen i Raseborg konstaterar att det är orealistiskt att i detta läge avbryta hyresavtalet med Axxell. Bild: Arkiv

Axxell Utbildning Ab har lämnat in en anhållan till Raseborgs stad om att få avbryta hyresavtalet som gäller Fastighets Ab Knipnäs. Hyresavtalet är i kraft till utgången av 2035 det vill säga i hela 19 år framöver.

Samtidigt vill Axxell att man tillsammans med staden gör mer för att hitta alternativa användningar för fastigheten.

Fastighets Ab Knipnäs ägs till 85 procent av Raseborgs stad och till 15 procent av Axxell Utbildning.

Stadsstyrelsen konstaterar dock att staden har förståelse för Axxells trängda läge men att ett avbrytande av hyresavtalet inte är realistiskt med tanke på Fastighets Ab Knipnäs ekonomiska situation och skuldbörda.

Styrelsen konstaterar vidare att staden och Axxell aktivt diskuterat hur situationen kan lösas. Parterna har tillsammans aktiverat sig för att hitta nya lösningar för användningen av fastigheten.

Mer läsning