Axxell uppdaterar utbud och ansökningssystem

Kockutbildningen vid Axxell i Karis lyfts ur systemet med gemensam ansökan. I stället söker man framöver direkt till utbildningen, när det passar en under året.

Den som söker en studieplats via gemensam ansökan i vår kan inte längre söka till kockutbildningen vid Axxell i Karis. Axxell har nämligen beslutat att lämna kockutbildningen i Karis utanför systemet med gemensam ansökan. Kockutbildningen i Pargas blir däremot kvar som ett alternativ i gemensam ansökan.

– I Karis koncentrerar vi oss nu på flerformsstudier inom kockutbildningen, det som förr kallades vuxenstudier. Det ger oss nya möjligheter och är ett led i att utveckla utbildningen, att skapa flexiblare system än de som finns i gemensam ansökan, säger rektor Lena Johansson.

Med det inte sagt att kockutbildningen i Karis skulle koncentrera sig enbart på vuxna. Ungdomar är naturligtvis också framöver välkomna att söka till kockutbildningen.

Smidigare system

Förändringen av kockutbildningen i Karis är inte en sparåtgärd, säger Lena Johansson.

– Vi kommer inte att spara en enda cent genom detta, men kan däremot anpassa utbildningen bättre.

Hon förklarar att man som det är nu måste starta en utbildning om utbildningslinjen ingår i gemensam ansökan, också fast den skulle ha bara en sökande.

– Det har varit väldigt systemmässigt styrt, säger hon och konstaterar att gemensam ansökan egentligen är ett ganska förlegat system.

Genom förändringen vill man också svara på det enorma behov restaurangbranschen har av utbildad personal. Man kommer också att fortsätta och till och med utvidga samarbetet med stjärnkocken Michael Björklund.

Lagen ändrade vid årsskiftet

En lagändring vid årsskiftet innebar att ungdomar nu kan söka till yrkesutbildningar kontinuerligt under hela året, precis som vuxenstuderande kunnat sedan länge.

I Axxell är det här egentligen ingen nyhet:

– Hos oss har man kunnat söka kontinuerligt hela året under hela 2000-talet, säger Lena Johansson.

Att det nu finns två parallella system – dels gemensam ansökan, dels kontinuerlig ansökan – kan leda till att studerande antas till två studieinriktningar. Men man kan fortfarande inte ta två studieplatser i anspråk utan måste välja den ena. Däremot kan man ju kombinera studier redan nu och ta dubbelexamen.

Nya utbildningar

En helt ny dubbelexamen kommer eventuellt att erbjudas i Kyrkslätt från nästa höst.

– Kyrkslätt kommun har närmat sig Axxell och efterlyst samarbete. Vi planerar för datanomutbildning i samarbete med Kyrkslätts gymnasium.

Det skulle till och med ge studerande möjlighet att ta en trippelexamen; studentexamen, gymnasieexamen och yrkesexamen, berättar Lena Johansson.

Axxell planerar dessutom en ny närvårdarutbildning i Åbo.

– Det har varit en het politisk fråga i Åbo. Om utbildningen startar är det ett direkt svar på det.

Det förs ännu förhandlingar om såväl datanomutbildningen i Kyrkslätt och närvårdarutbildningen i Åbo och ingendera skulle betyda att motsvarande utbildningar i Karis är hotade, försäkrar Lena Johansson.

Gemensam ansökan är ett system som i första hand är avsett för dem som söker till en utbildningslinje direkt efter grundskolan. Vårens gemensamma ansökan öppnar den 19 februari och pågår till den 12 mars.