Axxell startar splitterny utbildning

Utgångspunkt. Axxell i Karis är den nya utbildningens utgångspunkt. Bild: VN-arkiv/Märta Nummenmaa

Yrkesutbildaren Axxell i Karis fortsätter att växa. Från och med i höst kan man utbilda sig till barnledare på svenska inom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Axxell blir därmed enda stället i södra Finland var man kan utbilda sig inom detta område.

Från och med i höst har Axxell i Karis ett ännu större utbud av utbildningar. Det finns ett växande intresse för att bli barn- och ungdomsledare och nu förverkligas en utbildning inom detta område i Västnyland.

En ungdomsledarutbildning fanns tidigare i Esbo och flyttade i början av 2017 till Karis. Nu utökas alltså utbildningen och studerandena kan antingen bli ungdomsledare eller barnledare.

– Nya examensgrunder tas i bruk i höst och utbildningen får ny inriktning och nytt namn. Från och med 1 augusti i år heter examen grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Axxell erbjuder kompetensområdena för barn- och ungdomsledare, säger prorektor Lillemor Norrena.

För själva undervisningen står läraren Sofia Sjöblom, magister i socialpsykologi. Hon har erfarenhet av att jobba med rusmedelsförebyggande och har jobbat med familjer med barn som har specialbehov, samt gjort inhopp på daghems- och eftisverksamhet under sina studier.

– Jag har en bred examen som jag kommer ha mycket nytta av i min undervisning på Axxell. Min arbetserfarenhet kommer väl till pass i undervisningen, säger hon.

Ett skräddarsytt paket

Utbildningen kommer att förverkligas i flerform och det här betyder att utbildningen består av såväl närstudier som distansstudier, samt inlärning i arbete. Utbildningen beräknas ta cirka två år och är flexibel. Det är också möjligt att studera via läroavtal och då sker de närstudier som krävs i Karis.

Varför valde man Karis som plats för undervisningen?

– Närstudiedagarna per vecka kan vara kring 1-2 och ibland kan undervisningen ske under helger. Karis är en därför en bra knytpunkt då det är lätt att ta sig hit. Annan inlärning och praktik kan utföras på hemorten, säger Norrena.

– Studerandena kommer ju inte endast från Västnyland – vi har till exempel studerande från Åland och det ska vara lätt för dem att komma hit, tillägger Sjöblom.

Den nya grundexamen är sammanslagen av flera olika grundexamina. Inriktningarna som man nu kan välja är antingen barnledare eller ungdomsledare och dessa inriktningar har en del gemensamma examensdelar. Beroende på den studerandes tidigare erfarenhet och intresse kan utbildningen skräddarsys för den enskilda studeranden.

Ett maxantal för utbildningen finns inte egentligen, men man räknar med att anta 24 personer i höst.

– Om intresse finns så kan vi ta in fler. Utbildningen skräddarsys sedan beroende på hurudan erfarenhet studerandena har från tidigare, säger Norrena.

Utbildningen ingår inte i den gemensamma elevantagningen eftersom utbildningen i första hand riktar sig för vuxna. Eftersom utbildningen inte består av så mycket närstudier betyder det att studerandena måste ta ett större eget ansvar.

– Men det är klart att vem som helst har möjlighet att söka till utbildningen, säger Norrena.

Utbildningen väcker klart intresse

Sofia Sjöblom tror inte att de som studerar till ungdomsledare i Karis för tillfället kommer att byta till inriktningen barnledare, men ett intresse för att bli barnledare finns på annat håll.

– Bland nya sökande finns det ett klart intresse för den nya inriktningen. Det är mycket bra att utbildningen breddas så att de som vill får möjlighet att jobba med yngre barn också, säger Sjöblom.

Som barnledare jobbar man med yngre barn i dagis- eller lågstadieåldern. En ungdomsledare jobbar med ungdomar och jobbet kan vara på exempelvis ungdomsgårdar och i föreningar. En barnledare kan bland annat jobba på daghem, i klubbar och på läger.

Den nya utbildningen ska samarbeta med närvårdarlinjen och ha vissa gemensamma kurser. Hur utbildningen skall förverkligas är ännu under arbete, men som tidigare har studerande möjligheten att ta examensdelar från andra utbildningar. En närvårdare kan exempelvis ta extra kurser inom den nya utbildningen om hen så vill.

– Vi ser fram emot att bredda utbudet av studier i Axxell och bygga upp utbildningen så att den passar varje studerande så bra som möjligt, säger Sjöblom.