Avvikande åsikt är en försiktighetsåtgärd

På ganska kort tid har Hangös stadsdirektör Denis Strandell i två fall anmält avvikande åsikt då stadsstyrelsen fattat beslut som gått emot hans beredning. Att göra så är en ren försiktighetsåtgärd och inte helt ovanligt, säger Kommunförbundets jurist Ida Sulin.

Det var i början av januari som stadsdirektör Denis Strandell första gången lämnade in avvikande åsikt till ett beslut som stadsstyrelsen fattade. Då handlade det om Rubers arrendekontrakt i Östra hamnen.

Strandells beredning gick ut på att sluta ett ettårigt kontrakt som fortsätter ett år åt gången ifall ingendera parten säger upp det före den 30 juni. Efter fem år skulle kontraktet ha upphört.

Stig Sundberg (SFP) kom med ett motförslag till Strandells förslag. Efter omröstning beslöt styrelsen att man ska ingå ett femårigt kontrakt med Ruber som driver pub Roxx.

Utöver Strandell anmälde stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) och Risto Alén (Saml) avvikande åsikt till beslutet.

Efter två veckor igen

Den andra gången Strandell anmälde avvikande åsikt var då stadsstyrelsen drygt två veckor senare beslöt att man inte söker ändring i förvaltningsdomstolens beslut om att det var fel att säga upp läkaren Outi McDonald.

Strandells beredning var att man skulle överklaga, medan Birgitta Gran (VF) föreslog att man inte skulle göra det.

Utöver Strandell anmälde ordförande Kavander också den här gången avvikande åsikt till protokollet – vilket även SFP:arna Stig Sundberg och Barbro Wikberg samt Bernt Förström (SDP) gjorde.

Befriar från ansvar

Att en stadsdirektör eller annan tjänsteman – eller beslutsfattare för den delen – anmäler avvikande åsikt är en ren försiktighetsåtgärd, konstaterar Ida Sulin, jurist på Kommunförbundet.

– Den som lämnar in avvikande åsikt befrias nämligen från ansvar om det senare blir ett rättsligt efterspel med ersättningskrav, säger hon.

Att politiker anmäler avvikande åsikt är dock vanligare än att tjänstemän gör det.

– Det är också ett sätt för politikerna att visa att de tycker annorlunda än majoriteten. Speciellt i valtider som nu är det ett sätt att visa var man står.

Det är inte direkt ovanligt att tjänstemän anmäler avvikande åsikt till ett beslut, i synnerhet inte då ett ärende behandlas på nämndnivå.

– Det är kanske litet ovanligare då det sker i stadsstyrelsen, att just stadsdirektören anmäler avvikande åsikt, eftersom beredningen brukar vara ganska väl underbyggd och förankrad hos styrelsens medlemmar, säger Sulin.