Avtalet förlängs för taxi i Hangö

Bild: Kristoffer Åberg

Hangö Ula-taxi har förlängt sitt arrendekontrakt för sin stationsbyggnad med staden till årets slut. I framtiden kan det sedan bli aktuellt med ett samarbete med Varuboden Osla för en ny plats för taxin.

Hangö stad arrenderade redan 1998 ut området för taxistationen, men nu i och med Varubodens planer på ett nytt affärsbygge kan man stå inför en förändring.

– På sikt är väl tanken att taxina skall få tillgång till utrymmen Varubodens eventuella nybygge, men fram till dess kan man fortsätta på samma plats. Vissa diskussioner har väl förts och det har väl varit ganska positiva signaler, men nu får taxiföretagarna och Varuboden fortsätta med dem, säger stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm, SFP.

Vid måndagens stadsstyrelsemöte godkändes Hangö Ula-taxis arrendekontrakt till utgången av 2021.