Avloppsvatten ut i havet nära Plagen och Bellevue

Bild: VN-arkiv/Susan Stenström

Sydspetsens miljöhälsa avråder från bad på stranden Plagen – Bellevue i Hangö.

Orsaken är att avloppsvatten i går onsdag leddes ut i havet. Utsläppen inträffade under eftermiddagen och kvällen. Utsläppsstället är några hundra meter från Plagen – Bellevue.

Att avloppsvatten kom ut i havet berodde på ett trasigt rör vid en pumpstation. Problemet har åtgärdats.

Trots att det ännu inte är badsäsong har prover av badvattnet tagits för att kontrollera vattenkvaliteten. Preliminära resultat väntas till fredag och lördag.

Tills provresultaten kommit råder avrådan från bad på stranden. Information om utsläppet ska sättas upp på stranden.

Det uppskattas inte förekomma stora risker för badare, men man uppmanas att inte svälja vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.

Ytterligare information ges när laboratorieresultaten färdigställts.