Avgifter slopas för barn som är hemma

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Ingå kommun har beslutat att slopa dagvårdsavgifter och vissa andra avgifter på grund av undantagsarrangemangen under coronakrisen.

Bildningsnämnden i Ingå beslutade i onsdags att de föräldrar som vårdar sina barn hemma på grund av coronaviruset slipper betala dagvårdsavgift från den 13 mars framåt. Också avgifterna för förskoleklubb, morgon- och eftermiddagsverksamhet vid skolorna och skolskjutsar som inte används slopas från den 16 mars för dem som inte deltar i verksamheten eller har närundervisning.

Då Ingå kommun beslutade att avsluta all icke-lagstadgad verksamhet den 13 mars var det bara några veckor kvar av medborgarinstitutets läsår. De timmar som inte kunde hållas kompenseras i faktureringen för kurserna.

Beslutet beräknas kosta kommunen 35 000 euro varje månad. Besluten gäller fram till den 13 april eller tills regeringen ger nya rekommendationer eller direktiv för att dämpa epidemin.

Mer läsning