Taxa för båtar som förtöjs olovligt

Om förslaget med avgift för olovligt förtöjda båtar godkänns sätts antagligen en skylt upp i gästhamnen och Norra hamnen som varnar båtägare. Båtarna på bild har inget med nyheten att göra. Bild: VN Arkiv

Snart kan det bli dyrt för båtägare som förtöjer båten utan lov i Norra hamnen och gästhamnen i Ekenäs.

Särskilt om hösten och våren har båtar förtöjts utan lov och lämnats kvar i hamnarna.

Därför föreslår samhällstekniska nämnden att Raseborg inför en taxa på 50 euro per dygn för båtägare som förtöjer sin båt olovligt. Hangö har redan taxa för olovligt förtöjda båtar och där har det fungerat bra.

Nämnden föreslår också att man sätter upp en skylt om avgiften i hamnarna.

Kvarlämnade båtar har varit i vägen för mastuppsättning och nedmontering i Norra hamnen. Båtar brukar också ligga olovligt och ta upp plats vid hamnens kajkant.

Mer läsning