Även Ingå protesterar mot domstolsbeslut om var stora affärsenheter får placeras

Norr om stamväg 51 vid Täktervägen växer företagsområdet Ingåport fram. Torleif Themans företag Marinew är följande företag som etablerar sig där. På området får man enligt gällande beslut bara placera affärsenheter som är mindre än 4 000 kvadratmeter. Det ogillar Ingå kommun, som vill utveckla området ytterligare. Bild: Lina Enlund

Bara affärsenheter som är mindre än 4 000 kvadratmeter får placeras utanför centrumområden. Det påverkar Ingå, som vill utveckla Ingåport också för större enheter än så.

Ingå gör som Raseborg och ansöker om tillstånd att överklaga högsta förvaltningsdomstolens beslut att förkasta delar av Nylandsplanen 2050. Ingå protesterar framför allt mot storleksgränsen på a...