Även i Lojo skärps restriktionerna på grund av viruset

Bild: VN-arkiv/Kristoffer Nöjd

Också Lojo stad inför en rad nya restriktioner från och med måndag på grund av att Nyland befinner sig i coronavirusets spridningsfas. De nya restriktionerna gäller i tre veckor, till den 18 december.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna anvisningar om att införa åtgärder som gäller för spridningsfasen som Nyland befinner sig i. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Därför inför även Lojo en rad restriktioner och förändringar i stadens tjänster. De nya restriktionerna och rekommendationerna gäller från och med måndagen den 30 november. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus stängs för vuxenmotion. Också andra idrottsplatser som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus – rekreationsbadet Neidonkeidas, sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar – är stängda tre veckor framöver för vuxna.

Under den här perioden kan lokalerna ändå användas av skolorna för deras gymnastikundervisning, för hobbyverksamhet för barn och unga samt för terapiverksamhet. Idrottsplatser utomhus kan användas normalt.

All ledd motion för personer över 18 år avbryts tills vidare. Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet och om möjligt endast genomförs på distans.

Andra stadiet och musikundervisning på distans

Vid Lojos egna läroanstalter på andra stadiet övergår man till distansundervisning till slutet av höstterminen. Gymnasierna och Hiisi-institutet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto övergår till distansundervisning i fråga om undervisning på individnivå och gruppundervisningen för vuxna.

Läroanstalterna informerar om ändringarna mer detaljerat i sina egna kanaler och direkt till sina kunder.

Lojo stad rekommenderar att också andra utbildningsanordnare på andra stadiet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

Offentliga tillställningar

Enligt preliminär information kommer restriktioner från regionförvaltningsverket att påverka offentliga tillställningar i Tytyri upplevelsegruva, Lojo museum och biblioteken i Lojo.

De beslut som redan gäller har påverkat verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto.

Rekommenderar munskydd

Lojo stad rekommenderar nu i likhet med andra västnyländska kommuner att munskydd ska användas i ännu större utsträckning än tidigare. Personer över 15 år rekommenderas använda munskydd bland annat i kollektivtrafiken samt i taxibilar, i offentliga lokaler och under offentliga evenemang, i privata tjänsteleverantörers lokaler såsom affärer och banker, i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet samt i hobbyverksamhet.

Också på arbetsplatser rekommenderas munskydd till exempel då man inte kan hålla avstånd eller vistas i utrymmena växelvis. Även för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet rekommenderas munskydd.

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Personalen i årskurserna 7-9 och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

I likhet med andra västnyländska kommuner rekommenderar Lojo att privata tillställningar inte ordnas.

Lojo är beredd att införa mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Hela listan med Lojos restriktioner och rekommendationer finns på stadens hemsida.