Även i Ingå väcker vargen föräldraoro

Bild: Mostphotos

Några oroliga föräldrar i Ingå har kontaktat kommunen på grund av vargobservationer. Nu ska bildningsnämnden diskutera hur man ska gå till väga med skolskjutsar.

– Några föräldrar har kontakta mig och vill påverka skolskjutsarna på grund av vargobservationer, säger bildningschef Merja Olkinuora.

Hon har kontaktat den lokala viltvårdsföreningen för att få en uppskattning om läget.

– Deras utlåtande är att det finns flera vargobservationer i år än år 2016. Jag behöver nu diskutera med nämnden hur vi ska göra i sådana fall.

I Ingås skolskjutsprinciper står inget om rovdjur. Under rubriken "Farlig skolväg" nämns bara stamväg 51 och Barösundsfärjan som faktorer som påverkar skolvägens farlighet.

Olkinuora har kollat praxis i några andra kommuner. Normalt är proceduren den att föräldrar som vill ha en ändring i skolskjutsar ska bifoga någon slags stöd för sin ansökan, till exempel i form av ett utlåtande från viltvårdföreningen.

Raseborg ändrade principer

Bildningsnämnden i Raseborg beviljade i september en vårdnadshavare kilometerersättning för transport av en elev till platsen där skolskjutsen plockar upp eleven. I andra hand konstaterade nämnden att skolskjuts kan beviljas. Som grund för beslutet hade nämnden en redogörelse för vargsituationen gjord av Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening i augusti. Redogörelsen styrktes av den lokala rovdjurskontaktpersonen.

På området Ingå västra–Snappertuna–Gullö har vargar upprepade gånger gjort gårdsbesök, de har med andra ord observerats närmare än 100 meter från bostadshus. Antalet sådana observationer har ökat från 25 år 2016 till 85 hittills under år 2017. Under våren 2017 har man på det aktuella området även observerat sex valpar. I slutet av oktober sköts en varghane med dispens i Karis, vilket innebär att flocken nu består av sju vargar.

Ändring 25.11 kl. 9.35: Flockens storlek efter en fälld varg i slutet av oktober.

Mer läsning