Av lokalt intresse

Bild: Kevin Stewart

Det är innehållet i en dagstidning som är avgörande för om läsaren upplever det som relevant.