Aurorahemmet vill expandera med lite kommunal hjälp

Om Sture Fjäder och Anders Laxell, ordförande för Aurorastiftelsen, får som de vill kommer Aurorahemmet att ha plats för ytterligare fem till sex klienter om två år. Bild: Kristoffer Nöjd

År 2019 kan Aurorahemmet vara ett ekonomiskt självgående gruppäldreboende för cirka femton personer med personalnärvaro dygnet runt. Men det kräver att staden köper hemmets tjänster fram till dess.

Fram till årsskiftet betalade Hangö stad cirka 1 000 euro per klient och månad, det vill säga cirka 120 000 euro på årsnivå till Aurorahemmet. Staden sade upp avtalet med hänvisning till lagen: Det är inte juridiskt möjligt att betala direkta understöd till en specifik vårdproducent.

Förra veckan kunde VN berätta om att grundtrygghetsnämnden i Hangö föreslog ett förändrat samarbete mellan Aurorahemmet och staden.

Det man diskuterade var ett hemvårdsbaserat serviceboende, där Aurorahemmets egen personal jobbar dagtid och hemvården gör besök övriga tider vid behov eller enligt överenskommelse.

I måndags kom stiftelsen för Aurorahemmet med sin replik.

– Grundtrygghetsnämndens förslag är orealistisk ekonomiskt. Invånarna betalar inte 2 300 till 2 500 euro i månaden om tryggheten, det vill säga nattpersonen, försvinner, säger Sture Fjäder i egenskap av anhörig.

I stället föreslår stiftelsen att staden ersätter Aurorahemmet med 26 euro per plats och dag vilket blir 780 euro i månaden. Det är förmånligare än stadens kostnad för ett tillfälligt hemvårdsbesök (36,09 euro exklusive självrisk på 9,50 euro). Det skulle totalt handla om 80 000 euro i år och 100 000 euro nästa år.

– Det är betydligt mindre än vad staden betalar för hemvård till övriga serviceproducenter.

Fjäder hävdar att staden visst kan köpa tjänster av eller ge stöd till en specifik vårdproducent om det är till allmän nytta och inte förvränger marknaden totalt.

– Den allmänna nyttan av Aurorahemmet är obestridlig, säger Fjäder.

Enligt Fjäder skulle det vara olagligt att inte ha nattpersonal på Aurorahemmet.

– Brandmyndigheterna har meddelat att det måste finnas nattpersonal eftersom det finns invånare som inte kan ta sig ut på egen hand tillräckligt snabbt i händelse av eldsvåda.

Hem för Hangöbor

Aurorahemmet drivs av en fristående stiftelse som grundades i slutet av 40-talet tack vare en donation av paret Knuts.

Stiftelsen har en koppling till Hangö svenska församling på så vis att det är församlingen som utser stiftelsens styrelse och revisorer. Ekonomiskt finns det dock ingen koppling mellan stiftelsen och församlingen.

Aurorahemmets syfte är att erbjuda de boende så hemlika förhållanden som möjligt. Man vill vara ett alternativ för äldre som inte vill eller kan bo ensamma och som tycker att hemvården inte ger tillräcklig trygghet.

– Staden vill ge en bild av att det inte är fråga om människors hem. Men det är det. De betalar för att bo där och har inget ställe att fara tillbaka till. Och det är fråga om helt vanliga Hangöbor. Det är inte gräddan som bor där fast många verkar tro det.

Välstånd med volym

Hemmet har i dag 11 platser men tanken är att man med ett tillbygge på nuvarande fastighet skulle utöka antalet med fyra till sex platser utan att öka personalstyrkan.

– Då skulle Aurorahemmet ha en verksamhet som är hållbar ekonomiskt utan att staden pumpar in pengar i den. De boende betalar för sig. Med 16 platser kan vi med nuvarande personal till och med göra ett litet överskott som vi kan investera i verksamheten.

Med det här initiativet hoppas stiftelsen för Aurorahemmet på en nystart för samarbetet med Hangö stad. Man är övertygad om att tredje sektorn kommer att behövas inom äldreomsorgen, i synnerhet då de äldre blir allt fler.

– Till skillnad från kommersiella aktörer finns Aurorahemmet inte för att göra vinst utan för att ge god vård.