Aurorahemmet omorganiserar verksamheten

Ny verksamhet. I framtiden går Aurorahemmet inför lättare gruppboende för äldre. Bild: Arkiv

Hangö stad kommer att bistå Aurorahemmet med ekonomisk hjälp under den tid då verksamheten ändras.

Det är inte längre är juridiskt möjligt för staden att ge direkta bidrag till det effektiverade serviceboende, som stiftelsen Aurorahemmet har upprätthållit. Det blev inte heller möjligt för stiftelsen att delta i upphandlingen av dessa platser. Staden har nu erbjudit effektiverat serviceboende i andra enheter för dem som behöver, vilket leder till att en del klienter måste flytta. Samtidigt måste stiftelsen för Aurorahemmet hitta ersättande verksamhet, vilket man gjort i form av ett lättare gruppboende för äldre.

Stöd av staden

– Det är väldigt synd att det drabbar de äldre och deras anhöriga, säger Aurorastiftelsens ordförande Anders Laxell. Han är dock tacksam över att staden ger ett ekonomiskt stöd för att trygga verksamheten under den övergångsperiod som uppstår mellan årsskiftet till den sista februari. Stadsstyrelsen godkände på måndagen 16.1 att stödet på sammanlagt 39 994 euro betalas från grundtrygghetsnämndens anslag.

– Nu gäller det att så snart som möjligt få nya boende och anpassa personalstyrkan, vilket förhoppningsvis kan ske utan uppsägningar. Framtiden för Aurorahemmet är utmanande, men vi skall nog få i gång i den nya verksamheten. Aurora betyder ju morgonrodnad, gryning, hopp, säger Laxell, som välkomnar alla intresserade att bekanta sig med hemmet och verksamheten där.