Aurorahemmet litar på nya modellen

Familjärt boende. Aurorahemmets stiftelseordförande Anders Laxell och tf föreståndare Camilla Karlsson berömmer personalen för att deras kämpaglöd i dessa tider av förändring. Marianne Jungell, längst till vänster, bor på Aurorahemmet. Bild: Johanna Lindholm

Det senaste året på äldreboendet Aurorahemmet i Hangö har varit kämpigt. Nu samarbetar man med staden för att hitta en ny modell, som skall erbjuda ett alternativ till hemvård eller resurserat serviceboende.

År 2016 hade Aurorahemmet inte möjlighet att delta i stadens upphandling inom äldrevården, vilket tärde på ekonomin. I sista stund fick verksamheten tidsfrist då fullmäktige beviljade ägarstiftelsen ett kortfristigt lån.

– På sätt och vis hade vi nästan önskat att staden hållit fast vid sitt förslag att bevilja ett projektbidrag, säger Camilla Karlsson, tf föreståndare på Aurorahemmet.

Ett projektbidrag hade gett stiftelsen svängrum att tillsammans med staden utforma en modell för hur man skulle få verksamheten ekonomiskt lönsam i framtiden.

I november i fjol gick ett tudelat fullmäktige i stället in för att bevilja äldreboendet ett kortfristigt lån på 80 000 euro för att klara av ekonomin och för att utarbeta en ny modell som gör att verksamheten kan stå på egna ben. Men eftersom det handlar om lån, skall pengarna betalas tillbaka och är det något som ägarstiftelsen just nu inte har av i överflöd, så är det pengar.

– Om vi utgår ifrån att boendets alla elva rum skulle vara besatta och ingen ur personalen någonsin sjuk, skulle vi landa ganska nära plus minus noll, säger stiftelsens ordförande Anders Laxell.

Utreder behov och lönsamhet

Ändå är både Karlsson och Laxell försiktigt optimistiska inför framtiden. Man har utsett en arbetsgrupp med representanter från staden och Aurorahemmet, som träffats några gånger. Det man nu tittar på är dels behovet av ett alternativt boende som Aurorahemmet, dels hur man skall få lönsamhet i verksamheten.

– För vår del är behovet avgörande, eftersom det är det som utgör grunden för en sund ekonomi, säger Laxell.

Finns det ett verkligt behov av den typ av service som Aurorahemmet erbjuder, är man från stiftelsens sida villig att utvidga verksamheten och bygga 4–5 nya rum för att på sikt få ekonomin att bära sig. Man har räknat ut att man med kring 15 boende kan hålla sig med personal dygnet runt.

Tryggheten avgörande

Aurorahemmet är inhyst i en charmig trävilla och erbjuder ett gruppboende i hemlik miljö med personal på plats dygnet runt. Alla har eget rum, men toalett och dusch är gemensamma utrymmen. Mat tillreds i eget kök och det serveras drick- eller ätbart sex gånger om dagen. Utöver det ordnas program som till exempel högläsning, sång och bingo.

– Vi har nyligen infört en bakningsdag och när vädret medger kommer frivilliga och tar dem som vill på promenad, säger Karlsson.

Det som både boende och anhöriga uppskattar allra mest är tryggheten.

– Vi gjorde nyligen en enkät bland boende och deras anhöriga om hur de upplever Aurorahemmet, och där kom tryggheten på första plats, säger Karlsson.

Bror Fjäder har bott tolv år på Aurorahemmet.

– Det bästa här är personalen, maten och tryggheten, säger han.

Omstrukturering ställer krav

Men trygghet kostar, och just nu är bemanningen dygnet runt en fråga man tittar på med staden. Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att man har gjort ett förslag att den egna personalen skulle ersättas av stadens hemvårdare, som skulle finnas tillgängliga om något händer. Det kräver dock att alarmsystemet förnyas. Man jobbar också på att anställa en person med sjuksköterskeutbildning.

– Det här är ett krav från Regionförvaltningsverket, säger Kajander.

För tillfället finns ingen utbildad sjuksköterska på hemmet. Myndigheten kräver inte en sjuksköterska på plats på heltid, men en viss tid av arbetstiden måste vikas för boendet.

– Tyvärr har vi ganska knappt om resurser också inom staden, säger Kajander som svar på frågan om det inte finns någon som kunde dela sitt arbete med Aurora.

I övrigt har man vid Aurorahemmet redan vidtagit både tekniska och personalmässiga åtgärder för att få ned kostnaderna. Man har också återinfört ett kösystem, där intresserade kan ställa sig i kö för ett rum, och sedan välja om de tar det eller ger det vidare till nästa då lediga rum erbjuds.

Kajander sticker ändå inte under stol med att framtiden bjuder på utmaningar:

– Vi måste utreda behovet och ekonomin, men allmänt kan man säga att den här modellen är sårbar och till vissa delar föråldrad. I dagens värld är kraven inom äldrevården rätt stränga och staden måste uppfylla dem.

Lättare boende kan spara på sikt

På Aurorahemmet håller man nu tummarna för att man skall klara ekonomin fram till år 2020, då omstruktureringen antas vara klar om planerna går i lås. Man räknar också med att vårdreformen kan underlätta i fråga om kundernas valfrihet.