Aurorahemmet i Hangö stängde

Bild: Arkiv/Harald Grönstrand

Kampen för att fortsätta driva det privata serviceboendet Aurorahemmet i Hangö är över.

Styrelsen för Aurorahemmet i Hangö såg sig tvungen att avsluta verksamheten i serviceboendet eftersom ekonomin länge varit synnerligen ansträngd.

Nu blev den ekonomiska situationen ohållbar....