Aurorahemmet får vänta

Svängarna kring äldreboendet Aurorahemmets framtid fortsätter. I måndags tog stadsstyrelsen i Hangö ställning till det senaste förslaget från stiftelsen för Aurorahemmet, men eftersom både stiftelsen och staden kommit med nytt material i ärendet blev frågan återigen remitterad.

– Det har kommit så mycket nytt material de senaste dagarna att vi måste titta på ärendet en gång till, säger Sture Söderholm, stadsstyrelsens ordförande.

Efter att staden tidigare skjutit ner Aurorahemmets önskan om understöd hade stiftelsen nu hoppats på ett tidsbundet stöd tills hemmet efter en utvidgning skulle kunna bli självgående.

Stiftelsen har utgått från att Aurorahemmet år 2019 skulle kunna vara ett ekonomiskt självgående gruppäldreboende för runt femton personer med personalnärvaro dygnet runt. För det behövs dock ett avtal om att staden köper hemmets tjänster till dess. Stiftelsen har föreslagit att staden ersätter Aurorahemmet med 26 euro per plats och dag. Det skulle totalt handla om 80 000 euro i år och 100 000 euro nästa år.