Augusta får gott betyg

Mot målet. Göran Lundberg och Anna Villnäs i samspråk i styrhytten. Bild: Lina Enlund

Tvärminne zoologiska stations nya forskningsfartyg uppfyller förväntningarna. Augusta rör sig snabbt och möjliggör effektiva provtagningar.

Femton meter, sexton meter – ekolodet följer tappert med när bottenprovtagaren rör sig neråt i djupet.– Sjutton meter, säger forskningsteknikern Jostein Solbakken när provtagaren nått bottnen där den...