Attendo erbjöd inte service

Villa Stella i Gammelboda i Ekenäs ägs av Attendo. I den senaste kommunala upphandlingen erbjöd Attendo inte Raseborg några platser, inte i Villa Stella och inte i Villa Pentby. Bild: VN-arkiv/Wilhelm Lindgren

Det privatägda vårdbolaget Attendo deltog inte i upphandlingen av resurserat serviceboende i Raseborg trots att företaget äger två vårdfastigheter här som det bor raseborgare i. Avtalen för dessa gick ut vid årsskiftet.

Social- och hälsovårdsnämnden kunde i onsdags notera att vårdbolaget Attendo inte erbjöd Raseborg några platser i resurserade serviceboenden via den upphandling som gjordes i fjol. Detta trots att bol...