Åtta nya sökande till chefspost i Ingå

Tjänsten som teknisk chef lockade åtta nya ansökningar då den utlystes på nytt efter att Ann-Marie Vainio avböjde uppdraget. Bland de nya sökande finns Ilmari Viljanen som tidigare jobbat i Ingå bland annat som fastighetschef, och Aija Aunio, som varit planläggningsarkitekt i Raseborg och Kyrkslätt. Övriga sökande är Magnus Kolsmyr, Andreas Hindersson, Tomas Berghäll, Roni Ekebom, Sebastian Hallén och Ari Hertzberg.

Utöver dessa tas också de tidigare ansökningarna i beaktande förutom Sune Järvinen som tagit tillbaka sin ansökan. Det betyder att också följande personer beaktas för tjänsten: Tomas Hammar, Niklas Nyman, Stefan Wollsten, Ulf Nordling, Christian Cavonius, Robert Franzen, Peter Bergman, Kari Suutarinen och Andreas Fagerström.

Då Anne-Mari Vainio valdes till chefsposten röstade styrelsen mellan henne och Cavonius.