Att tolka är den största utmaningen

Visuell. Anni Pöyhtäri omtolkar budskap till bilder, grafer, tabeller och kartor. - Det handlar om att tolka, säger hon. Bild: Peter Sjöstrand

Anni Pöyhtäri, illustratör och grafisk planerare, kallar sig inte konstnär. Men nog visuell person och tolk.

Boken Hemulens herbarium som först kom ut på finska med titeln Hemulin kasvio är illustrerad av Anni Pöyhtäri, bosatt i Karis. Villa Skeppets logo är gjord av henne, liksom den visuella linjen i kampa...