Att leva, att söka, att skapa och att segla

En stor liten utställning med två kusiner, som finner varandra på Mariann Anderssons galleri. På utställningen förenas de på ett ovanligt lyckosamt sätt.

Utställning: Den Röda Tråden – Navigare, navigare. Plats: Lilla galleriet, Ekenäs. Tid: 1.8.–31.8.

Ulla Weckströms målarkonst visar en universell frågeställning, ett dilemma som varje skapande konstnär möter redan i ett tidigt skede av sin utveckling som människa. Att våga ta steget från det trygga och vardagliga och att gå motströms, att komma till en insikt om konsten och att förverkliga sin konst i och genom sitt liv. Att hålla i, livet ut.

Ulla Weckströms måleri visar en enastående mångsidighet, en känslosamhet och en yrkeskunnighet i behärskandet av formen och i uttryckets intensitet. Det må vara de abstrakta arbetena, med vägarna, de halvabstrakta kvinnofigurerna, de avbildande porträtten, det snillrika kollaget eller den tematiskt centrala tavlan Den röda tråden. "Den röda tråden har alltid varit konstnärligt arbete, men jag fick inte välja det utan måste ha ett riktigt arbete! Och nu till sist målar jag ändå."

Peter Winqvist, keramiker och formgivare, har gått en lång väg via Arabia och Posio och till sist landat i Eckerö på Åland. Han närmar sig konsten ur perspektivet av ett gediget konstnarsvärv och är beväpnad med ett skapande som utmanar oss med brännande frågor som nutiden ställer: existentiella, samhälleliga och politiska. De förekommer både i form av individuella tragedier och kollektiva katastrofer, överlevnad och främlingskap.

Peter Winqvists båtar i rakukeramik är i högsta grad symboliska och symboliken tar till sig en stark prägel av hantverket. Den återkommande abstrakta båten är samtidigt grov och skör. Åter och återigen möts vi av det svåra avgörandet: att våga, att ge sig ut i en bräcklig farkost, till okända öden, att utsätta sig för det yttre, men även för den inre faran att våga ta emot, att utmana sin fantasi. Och att sedan uttrycka sig och ta ställning.

Vi har att göra med två kompletterande synvinklar, hos de båda kusinerna, på konstens betydelse inför livet – det skapande och det uttryckande.

Martti Berger