"Att leta efter minor är som att gå på skattjakt"

Finland är ett av få länder som fortfarande utvecklar sjöminor. – Vårt vattenområde passar bra för minkrig eftersom det inte är så djupt, berättar kaptenlöjtnant Erik Lehto vid den fjärde minröjarflottiljen. Bild: Robert Seger / Moment

Det åländska minfyndet på Rödhamnsfjärden har aktualiserat debatten om de gamla minorna i Östersjön. Sjökaptenen Juha Pokka i Ekenäs är övertygad om att Estonia sjönk efter att ha kört på en mina. Men marinens minröjare ger inte mycket för det påståendet. – De gamla minor som finns kvar utgör inte längre något hot.

Över 40 000 minor från första och andra världskriget uppskattas ligga kvar på Östersjöns botten. De dyker upp med jämna mellanrum, nu senast i november då en grupp sportdykare stötte på en mina strax...