Att bjuda på sig själv

Mångsidigt. En skulptur i rakukeramik av Sinikka Ustinov-Jones i förgrunden och Marju Karlssons färgimpressioner i bakgrunden. Bild: Marit Lundström

Namnet på utställningen, ”Augusti är fullt av hopp”, träffar rätt på stämningen som skapas av de 51 konstverk som fyller Hangö stadshusgalleri.

Helheten bjuder på färg, mångsidighet och många naturintryck. Det är mera glädje än melankoli. Trots att utställarna är många, håller utställningen ihop utan att bli alltför spretig eller brokig på et...