Åter en byggnad med dålig inomhusluft – förskolebarnen flyttar ut ur ladugården

Stängd. Ladugården där förskolan verkat får inte längre användas. Bild: Paavo Rantalainen

Den gamla ladugården på Gesterby museiområde i Kyrkslätt stängs helt på grund av inomhusluftproblem. De svenskspråkiga förskolegrupperna i Kyrkslätts centrum har vistats i byggnaden.

I alla utrymmen som byggts i den förra ladugården gjordes en undersökning av inomhusluften. Efter att resultaten av undersökningen klarnade beslöt man stänga enheten omedelbart.I utredningen som gjort...