Åtal ska väckas för Skogbyolyckan som krävde tre beväringars liv

Tre beväringar miste livet i olyckan. Nu åtalas lastbilschauffören. Bild: Lina Enlund

Olyckan där tre finlandssvenska beväringar från Nylands brigad dog hösten 2017 blir nu föremål för rättslig prövning trots tidigare beslut.

Det var biträdande riksåklagaren som på torsdagen upphävde det beslut som häradsåklagaren vid åklagarämbetet i Västra Nyland fattat om att inte väcka åtal i ärendet med de tre beväringar som miste livet i olyckan i Skogby i Raseborg den 26 oktober 2017.

Biträdande riksåklagaren vill nu att åtal väcks mot föraren av lastbilen för äventyrande av trafiksäkerheten, för tre dödsvållanden samt för tjänstgöringsbrott.

Olyckan skedde vid en obevakad plankorsning med dålig sikt då en av VR:s rälsbussar på väg från Karis till Hangö krockade med Försvarsmaktens lastbil som transporterade beväringar på flaket.

Biträdande riksåklagaren konstaterar i ett pressmeddelande att föraren hade haft möjlighet att vara försiktigare, och borde också ha varit det. Enligt åklagaren finns det sannolika skäl att misstänka att föraren brutit mot vägtrafiklagen och därmed förorsakat tre personers död, och att föraren dessutom har brutit mot försvarsmaktens trafiksäkerhetsföreskrift.

Förutom de tre beväringarna avled en av passagerarna på tåget av en sjukdomsattack. Ett flertal personer skadades även.

I juni 2018 konstaterade Olycksutredningscentralen i sin rapport att det var så gott som omöjligt för lastbilens förare att under rådande omständigheter se tåget närma sig.