Asylsökande demonstrerar

Protest. Ett sextiotal demonstranter protesterade mot stängningen av flyktingförläggningen i Evitskog.Bild: Paavo Rantalainen

Kring 60 invånare från flyktingförläggningen i Evitskog samlades på eftermiddagen Migrationsverket för att demonstrera.