Asylärenden avgörs nu i rask takt

Tungt. Rasha och hennes familj fick avslag på sin asylansökan. Nu väntar familjen på besked om huruvida deras överklagan mot det beslutet godkänns eller inte.Bild: Lina Enlund

2015 var den stora flyktingvågens år. Nu behandlas asylansökningar i strid takt. För dem som får avslag väntar hemresa eller en papperslös tillvaro. Arto Mansikkavuori vid flyktingförläggningen i Hangö tror vi inom kort har tusentals papperslösa i Finland.