Asylansökningarna minskade drastiskt i fjol

Endast 5 000 personer sökte asyl i Finland under fjolåret. Det är en minskning med 31 procent jämfört med året innan.

I takt med att flyktingströmmen avtagit har allt fler flyktingförläggningar lagts ned. Under fjolåret beslöt Migri stänga sammanlagt 29 flyktingförläggningar.

Det här bidrog till mindre kostnader för mottagningen av asylsökande. De totala kostnaderna sjönk på ett års tid från 619 till 282 miljoner euro, uppger Migri.

Inte mindre jobb

Migrationsverkets arbetsbörda har trots färre anläggningar och ansökningar inte minskat under det gångna året.

Migri handlägger numera alla ansökningar om uppehållstillstånd. Dessa ansökningar ökade med 41,5 procent och uppgick till nästan 123 000 i fjol.

Migri beviljade finländskt medborgarskap till sammanlagt 14 149 personer 2017.

Endast 5 000 personer sökte om asyl i Finland i fjol. Av dem sökte drygt 2 100 asyl för första gången och drygt 1 800 lämnade in en ny ansökan. Ansökningarna av drygt 1 000 asylsökande överfördes som interna förflyttningar inom EU från Grekland eller Italien till Finland.

Fler positiva beslut

2017 fick cirka 40 procent av de asylsökande ett positivt asylbeslut. De beviljades asyl, alternativt skydd eller uppehållstillstånd på någon annan grund. Ett år tidigare beviljades 27 procent asyl. Antalet negativa beslut i fjol var ungefär 42 procent, då antalet ett år tidigare var 51 procent.

Orsaken till ökningen i antalet positiva beslut är bland annat att asylsökandena framfört flera grunder för sin ansökan än tidigare, precis som Rasha Ibrahim i Hangö berättar att hon gjorde (se texten intill).

I fjol lämnades det även in totalt 10 procent fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband än det gjordes 2016. Ansökningar av irakier ökade med över en tredjedel, vilket betyder att irakierna numera är den klart största gruppen som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband.