Assistor och Semaster rör inte Delta Autos bilar

Verksamheten på bland annat Assistor i Hangö påverkas av stödåtgärden för de anställda på Delta Auto.Bild: Arkiv

Industrifacket har utlyst en hanteringsblockad av bilar som Delta Auto importerar via bland annat Semaster och Assistor i Hangö. Blockaden inleds vid midnatt på tisdag.