Åsikter om Fabriksudden ventilerades utanför stadshuset i Hangö

På folkets sida. Marko Niemi efterlyser dialog i den lokala demokratin. Bild: Johanna Lindholm

Invånarna i Hangö börjar bli mästare att ordna demonstrationer. I dag (7.2) möts man utanför Stadshuset för att diskutera planeringen av Fabriksudden.

Det är fullmäktigeledamoten och samhällsaktivisten Marko Niemi (vf) som sammankallat till dagens demonstration.

- Än tar jag ställning för inhumana gristransporter, än för planeringsprocesser, säger han och lyfter upp sin lur.

Än så länge har han ingen användning för den, strax efter demonstrationens öppnande 16.30 är det kring tio personer som dykt upp.

– Meningen är att folks skall kunna framföra sin åsikt och ställa frågor, säger Niemi.

Planbeteckning kvällens fråga

Huvudärendet på kvällens fullmäktigemöte gäller en planändring på Fabriksudden.

Stadsstyrelsen beslöt under sitt senaste möte 30.1 att förslå för fullmäktige att den del av tomten där fritidbostäder byggs, skulle få en AL-märkning i stället för nuvarande KL-märkning. Bostäderna skulle med andra ord kunna användas för fast boende. Den del av tomten där spaet står, skulle behålla sin KL-märkning som behövs för affärsverksamhet. Men Niemi ser att det finns en övergripande problematik, nämligen folks brist på förtroende för det kommunala beslutsfattandet.

– Man upplever att det inte är öppet och transparent, säger Niemi.

Invändningar av olika slag

Pertti Pihlström säger att husen visserligen står där de står, men frågar om staden inte borde tagit sina ekonomiska intressen till vara lite bättre:

– Sune Lundin skrev en bra insändare om ämnet i dagens Västis. Jag tycker också att man kanske kunde ta ett steg tillbaka innan man fattar så här stora beslut och låta någon utomstående göra en bedömning av hur områdets och bostäderna värde påverkas, om planbeteckningen ändras.

Rolf Nyström, som byggprocessen igenom anfört besvär upp till Högsta Förvaltningsdomstolen, säger att det finns risk att det införs begränsningar ifråga om ljud och aktiviteter ifall fast boende tillåts.

– Det är bara i Hangö man bygger först och planerar sedan. Jag har lämnat in ett rättelseyrkande över stadsstyrelsens beslut med hänvisning till markanvändningslagen, paragraf 32.

Också Hangöbon Anders Malén är tveksam med nyttan av att ändra beteckningen i det här skedet.

– Det är svåra frågor, men jag förstår inte riktigt varför beteckningen skall bytas ut, man har ju gjort rätt från början.

Ingen av de närvarande vågar tro att bostäderna skulle locka nya invånare till Hangö.

– Det är ju lite samma gamla visa, men se nu hur många som bor året om i de såkallade Hjallishusen - ett par familjer, säger Marko Niemi retoriskt.

Innan fullmäktigemötet som börjar kl 19 sammanträdde stadsstyrelsen för ett extra möte beträffande några formaliteter i planen.

Under sammankomsten utanför stadshuset spekulerades det i om ärendet alls behandlas i fullmäktige.

Mer läsning