Åsikt om tågprojekt delar åsikterna

Inte nöjd. Johan Kvarnström anser inte att tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo ska lyftas fram och stödjas i Raseborgs namn. Bild: VN-arkiv

Under måndagens fullmäktigemöte i Raseborg var SDP:s Johan Kvarnström missnöjd med att staden i ett offentligt utlåtande har slagit ett slag för den planerade nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Raseborgs stadsdirektör konstaterar att utlåtandet var en kompromiss, men poängterar att kustbanan är viktig för Raseborg.

Riksdagsledamot Johan Kvarnström hade inte själv möjlighet att delta i fullmäktigemötet i måndags, men hans anförande lästes upp av Camilla Grundström (SDP). Kvarnström är inte nöjd med att kommunerna...