Arvid Mörne firas med nya tonsättningar

Är Arvid Mörne aktuell än i dag? Visst är han det, anser Porkala ungdomsförening och ordnar en litterär eftermiddag kring sekelskiftesskalden.

Arvid Mörne borde vara aktuell än i dag. Om vi gick tillbaka till honom, Topelius och Runeberg lite oftare skulle vi kanske ha bättre stämningar i det här landet, säger Patrick Eriksson.

Eriksson är ordförande för Porkala ungdomsförening som satsar stort på ett symposium kring författaren och diktaren som i år hade fyllt jämna 140.

Ordföranden tror att Arvid Mörnes attityd skulle ingjuta lite vett i ett samhälle där allting snuttifieras. Mörne var känslig för orättvisor i samhället och hans dikter var ofta direkt samhällskritiska. Han kämpade också starkt för finlandssvenskheten, och naturen och skärgården låg honom nära hjärtat – här kommer Porkala in i bilden.

Om somrarna bodde Arvid Mörne långt ute på Porkalas yttersta udde. Där skrev han ner sina naturiakttagelser och drömmar. Det blev både prosa och lyrik som uppmärksammades mycket på sin tid.

Somrarna i Porkala präglar många av skaldens verk, bland annat Båklandets vackra Maja och Nylands vapen. Den sistnämnda, tillägnad Porkala UF, skrevs av Mörne ute på Porkala udd.

Nu vill Porkala UF uppmärksamma sin hedersmedlem. Det blir fokus på såväl den litterära sidan som på Porkalaaspekten i författarskapet.

Diskussion och musik

Programmet närmar sig diktarens liv och verk ur många olika synvinklar. Författaren Tove Fagerholm har forskat kring Mörne och berättar om hans författarskap och litterära betydelse. Föredraget varvas med dikter som läses upp av skådespelaren Riko Eklundh. Redaktör Stina Bäckström berättar om Mörne i Porkala. I en paneldiskussion under ledning av Jan Nåhls, vinnaren i Arvid Mörne-tävlingen 1995, får publiken möjlighet till diskussion och frågor.

Dagen avrundas med en viskonsert på Rigårdsnäs paviljong, då både yngre och äldre visartister uruppför sina egna tonsättningar till Mörnes dikter. På scen står bland annat Henrik Huldén, Sara Selenius och Carita Holmström.

Vi kan vänta oss något nytt och spännande som inte blivit till i en handvändning.

– Arvid Mörnes dikter är förvånansvärt svåra att tonsätta, de är uppbyggda på ett fint sätt, säger Patrick Eriksson som också själv är vissångare.

Han beskriver de uppträdande som skickliga proffs och ser fram emot en fin konsert. Dikterna är unikt tonsatta för just det här tillfället.

– Det kommer att bli en historisk konsert, säger ordföranden som tror att Mörne hade känt sig hedrad av vissångarnas tolkningar.

FAKTA

Arvid Mörne-symposium och viskonsert i Porkala

Porkala ungdomsförening lyfter upp Arvid Mörne i ett symposium på Rigårdsnäs den 20.8. Symposiet pågår från klockan 12–14, och klockan 16 börjar en viskonsert med tonsatta dikter av skalden Mörne.

Det är gratis att delta i symposiet, biljetterna till viskonserten kostar 20 euro.

Biljetter kan köpas hos Luckan i Kyrkslätt eller bokas via www.porkalauf.fi/morne.