Arvi Tavaila tar över på brigaden

Byte. Ari Tavaila (t.v.) är ny kommendör vid Nylands Brigad. Hans företrädare Kjell Törner fortsätter sin karriär i Italien. Bild: Jannica Luoto

I dag tillträder Arvi Tavaila officiellt posten som kommendör för Nylands Brigad i Ekenäs. Företrädaren Kjell Törner å andra sidan vänder blickarna mot Italien där nya utmaningar väntar.

I går på förmiddagen överlämnade Kjell Törner uppgiften som kommendör för Nylands Brigad åt Arvi Tavaiala. Officiellt tillträder Tavaila ändå först i dag. Närmast kommer han från Berlin, där han under de tre senaste åren arbetat som militärattaché.

– Visst har det hela tiden funnits en plan om att återvända till Finland. Det gläder mig att få vara tillbaka på Nylands Brigad där man värdesätter sina traditioner, säger Tavaila.

Också tidigare har han haft uppgifter i Ekenäs, då han har fungerat som bataljonskommendör på brigaden.

– Utöver det har jag bland annat varit utbildare och arbetat på huvudstaben. Under 1990-talet åkte jag i två repriser till Balkan för olika operationer, säger han.

Ursprungligen kommer han från Helsingfors, men sin värnplikt gjorde han i Villmanstrand. För tillfället bor han i Helsingfors, men säger att det eventuellt kan bli aktuellt med en tjänstebostad i Ekenäs.

– Men jag kom till Finland i lördags och min packning har ännu inte anlänt. Den kommer på torsdag.

Törner tackar för sig

Kjell Törner inledde år 2015 med att tillträda som kommendör för Nylands Brigad. Han tog då över efter Olavi Jantunen. Nu drygt två och ett halt år senare tackar Törner för sig.

Han är nöjd med brigaden han lämnar efter sig.

– Det finns alltid olika saker man kan bestämma sig för att göra. Vi har redan i 20 års tid haft ett internationellt samarbete med Sverige och vi har fortsatt med det på flera plan, säger Törner.

Dessutom har man samarbetat med övriga europeiska länder inom amfibieverksamheten, men också med USA.

När Törner inledde sin arbetsuppgift hade försvarsmaktsreformen precis genomförts. Det medförde en del förändringar.

– Man kan väl säga att vi blev mindre men starkare. Det handlade inte endast om förändringar inom själva organisationen utan vi fick också nya uppgifter.

Samtidigt är det klart att det internationella samarbetet inte tar slut endast för att Törner lämnar brigaden. Redan nu finns det planer på ett samarbete med Nato år 2020. Där kunde eventuellt Nederländerna, Sverige, Tyskland och Belgien ingå.

– Men det är ännu i planeringsskedet, understryker både Törner och Tavaila.

Viktigt med svenska

Nylands Brigad är det enda truppförband i Finland där utbildningen ges på svenska. Och även den nye kommendören talar en utmärkt svenska.

– Det har jag nog skolsvenskan att tacka för. Förstås krävs det en vilja att lära sig språk och man kan ju inte låta bli att tala ett språk i 20 år och tro att man ändå kan det, säger Tavaila.

Överlag trivs de värnpliktiga vid Nylands Brigad. Tavaila beskriver brigaden som liten, samtidigt som den är stor.

– Och det är klart att språket bidrar till gemenskapen. Av egen erfarenhet kan jag också säga att man inte tas emot på ett annorlunda sätt om man talar finska, det är snarare tvärtom.

Törner flikar in att drygt tio procent av de värnpliktiga har finska som modersmål.

Enligt Tavaila tyder de olika enkäter som fylls i vid hemförlovningen på att tjänstgöringstiden har varit lyckad. Kjell Törner säger också att det finns rent praktiska orsaker som spelar in.

– När en ny kontingent rycker in, så har deras chefer redan varit här i ett halvår. Därför har vi gjort så att cheferna och manskapet delar stugor och på det sättet får rekryterna råd och vägledning från början.

Men Törner poängterar också att själva utbildningen skall vara motiverande.

– Man kritiserar ofta militären för att man lär sig att vänta. Förstås strävar vi efter att erbjuda en utbildning som ger upplevelser. När man åker hem på permission skall man känna att man gjort någonting under den gångna veckan.

Flytt till Italien

För Kjell Törner är alltså tiden som kommendör vid Nylands Brigad över. Men helt sysslolös blir han inte, då nya utmaningar väntar i Italien. Han säger att det alltid funnits en tanke om att arbeta utomlands och nu fick han en chans som han inte kunde tacka nej till.

– Den första september skall jag anmäla mig i Rom för att studera vid Nato Defence College. I framtiden är det möjligt att jag jobbar mera utomlands än i Finland.