Århundradets fest under planering

Festfixare. Regionkoordinator Tuuli Aaltio från Nylands förbund och Raseborgs informatör Marie Sandberg under planeringsträffen i Snåresalen i tisdags. Bild: Agneta Sjöblom

År 2017 blir ett år fyllt av fest och firande. Födelsedagsbarnet Finland ska få ett jubileumsprogram med något för alla.

På nationell nivå består programutbudet redan av allt från trädplanteringar till satellituppskjutningar. Också lokalt kommer jubileet att uppmärksammas på olika sätt.

Thomas Blomqvist är ordförande för koordineringsgruppen som tillsatts i Raseborg. Enligt honom blir det ideella föreningar som står för merparten av programinnehållet. En första planeringsträff med föreningarna ordnades i samarbete med Nylands förbund i Snåresalen i Ekenäs tisdags.

– Från stadens sida kommer vi framför allt att hjälpa till med att marknadsföra och synliggöra de projekt som ordnas, säger kultursekreterare Lotta Lerviks.

På sajten raseborg.fi/finland100 samlar man allt jubileumsprogram som ordnas i Raseborg.

– Informationen ska vara inlämnad senast den 20 november så att det finns tid att trycka upp och distribuera programmet, säger informatör Marie Sandberg.

Föreningsbidrag kommer att kunna sökas av staden från och med mars. Hur stor stadens jubileumsbudget blir är än så länge öppet.

I februari samlas de västnyländska kommunerna på initiativ av Ingå till en träff för att i enlighet med jubileumsårets tema fundera på om man kunde ordna en fest tillsammans.

Fröpengar

Nylands förbund delar ut bidrag till projekt på lokal och landskapsnivå som godkänts till jubileumsårets nationella program. Ansökningstiden för bidragen börjar i mars och pågår till den 31 januari 2017.

– Vad det nu ser ut kommer maximibeloppet vi kan bevilja att ligga på 10 000 euro. Det sagt utan att veta hur många ansökningar som kommer att lämnas in, säger Tuuli Aaltio, regionkoordinator för Finland 100.

Hon kallar bidragen för "fröpengar".

– Jubileet är en så stor sak att vi hoppas att alla ska känna entusiasm och fundera på hur man kunde forma innehållet så att det passar den egna verksamheten.

Kan evenemang som ordnas varje år bli en del av Finland 100-programmet, hör till frågor som har ställts.

– Det kan de, om de uppfyller kriterierna. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt, men man bör stajla om det i blå-vita färger, säger Aaltio.

Sätten att fira är otaliga. Bara fantasin sätter gränser.

– Det viktiga är att så många som möjligt kan känna delaktighet i firandet, antingen genom att delta i något av evenemangen eller själv vara med och ordna program, säger Aaltio.

Under arbete

Till de största jubileumssatsningarna på lokalt plan så här långt hör uppsättandet av pjäsen Okänd Soldat i Harparskog, där också staden är en samarbetspartner.

En anställd jobbar på heltid med projektet som kommer att engagera ett hundratal personer – både yrkesmänniskor och amatörer. Den svenska översättningen av teatermanuset, den första någonsin och gjord av Lena Selén och Berndt Gottberg, blev nyss klar.

– Redan det är historiskt, säger Holger Wickström, ordförande för föreningen som ansvarar för projektet.

Pjäsen kommer att ges i 15 föreställningar på svenska, 10 på finska med premiär den 15 juni 2017.

Ingen tävling

Också i andra föreningar har man börjat fundera på jubileumsåret. Från Raseborgs natur och miljös sida vill man fira genom att lyfta fram två pärlor i omgivningen – Pojoviken samt Kisko sjös platå i Pojo. Inom Gardberg Center planerar man en fotoutställning samt en föredragsserie med inbjudna forskare kring temat Raseborg under 100 år.

Luckan Raseborg har ett projekt man kallar 100 upplevelser i Västnyland.

– Vi samlar in uppgifter om kulturaktörer och föreningar som är verksamma inom regionen. Fokus kommer att ligga på personerna bakom de olika evenemangen, säger tf. verksamhetsledare Pamela Andersson.

En annan del i Luckans jubileumsfirande blir kulturstigarna för barn som redan genomförts som pilotprojekt i Pojo. Målet är att sporra barn till läsning och berättande.

För den som ännu vill fundera på jubileumsprogram finns tid att processera. En ny träff kommer att ordnas i mars och Marie Sandberg tror att man tillsammans ska kunna göra bra ifrån sig. Hon påminner föreningarna om att det inte handlar om någon tävling.

– Vi ska söka styrkorna hos varandra.

År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år.

Vem som helst kan fram till hösten 2017 föreslå mindre eller större handlingar till jubileumsårets officiella program.

Villkor för att ett projekt ska antas till Finland 100-programmet är bland annat att det uppfyller temat "Tillsammans" samt en av de tre tyngdpunkterna: Finlands 100 år, Finland 2017, Finlands framtid.

Projekt som godkänts till det officiella programmet kan anhålla om regional finansiering.

Källa: suomifinland100.fi

Mer läsning