Årets största krigsövning kör i gång på måndag

Stor övning. Marinen, dit Nylands brigad hör, deltar i försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 med omkring 2 200 personer. Bild: Didrik Lundsten/Försvarsmakten

Mellan den 27 november och 4 december pågår försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år, Uusimaa 17, och det kommer synas en hel del i trakten. Nylands brigad deltar också.

Uusimaa 17, årets största krigsövning i Finland, pågår i en veckas tid – från måndag 27 november till måndag 4 december. Under den här perioden kommer också Västnyland att få se såväl Hornet-plan som arméstyrkor röra sig i trakten.

– Ja Hornet-plan kommer att flyga över Västnyland under hela veckan förutsatt att vädret tillåter det, säger Matti Linteri, bataljonskommendör för Ekenäs kustbataljon och den som ansvarar för övningsförberedelserna vid brigaden.

Han uppmärksamgör också gärna allmänheten på att det kommer röra sig många militärfordon på området.

– Det är viktigt att folk förstår att hela försvarsmakten deltar, att det inte bara är Nylands brigads fordon man ser då man ser ett militärfordon.

Försvara huvudstadsregionen

Trots att övningen kommer märkas här är de centrala målsättningarna att öva försvar av huvudstadsregionen, samt samarbete mellan myndigheter. Under Uusimaa 17 övar försvarsmakten i huvudsak i Helsingfors, Esbo, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Borgå, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

Men övningstrupperna rör sig alltså också i Dragsvik, Harparskog, Kimitoön, Koverhar, Lojo, Svartå, Syndalen och Obbnäs – samt i Finska vikens havs- och skärgårdsområden.

På onsdag fungerar Kalk-Petters gruva i Lojo som övningsområde. På torsdag övar man i Svartå, Koverhar och Dragsvik, medan Harparskog är skådeplatsen för övningen på fredag. På lördag intar styrkorna sedan Syndalen.

Totalt deltar omkring 10 000 soldater i övningen.

Myndigheter i samverkan

Från måndag till onsdag pågår också en myndighetsövning i Syndalen på Hangö udd.

– Huvudtemat för Uusimaa 17 är samverkan och beredskap och det syns bland annat i att försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och polisen genomför en gemensam myndighetsövning, säger Linteri.

Brigadens viktigaste

Omkring 500 personer från Nylands brigad – såväl beväringar, personal som reservister – deltar i övningen, i praktiken hela brigaden:

– Det är brigadens viktigaste övning i år, säger Linteri.

Samtidigt är det slutkrigsövning för dem som hemförlovas vid årsskiftet, säger Linteri. För ett par hundra personer från brigaden följer Uusimaa 17 så gott som direkt på en annan övning:

– Omkring 200 personer från granatkastar- samt stabs- och signalkompaniet kommer i dag och i morgon från en övning i Lappland, säger kommendör Linteri.

Marinen med måndag till fredag

Marinen, dit Nylands brigad hör, deltar i Uusimaa 17 med omkring 2 200 personer under perioden 27 november till 1 december. Marinen övar sina viktigaste uppgifter tillsammans med armén och flygvapnet under övningen.

Till marinens uppgifter hör att tillsammans med övriga försvarsgrenar förhindra olovlig användning av landets havsområden samt att avvärja angrepp från havet.

Största delen av stridsfartygskapaciteten samt en betydande del av kusttrupperna deltar i Uusimaa 17; minfartyg, minfärjor, minsökare, robotbåtar, stödfartyg, kustförband, specialtrupper och sjömålsrobotbatterier.

Under övningen övar och testar marinen sina centrala prestationsförmågor. De är att upprätthålla sjölägesbilden, lägga ut sjöminor, ytavvärjning, ubåtsbekämpning, minröjning, luftvärn och skydd av objekt. Kustförbanden genomför stridsövningar.