Årets kulturgärning utsågs för första gången – växande förening är första pristagaren

Vinnare. Hurja Piruettis verksamhet har vuxit de senaste åren, och nu tilldelas föreningen priset Årets kulturgärning. Bilden är från föreningens vårföreställning, där Hurja Piruettis dansare Nea Henriksson, Sonja Laitamäki och Maija Korpine uppträdde i dräkter gjorda av återvinningsmaterial. Bild: Chris Senn

Dansföreningen Hurja Piruetti är första mottagare av det nya kulturpriset Årets kulturgärning. Priset delas ut från en fond som startats med en donation av föreningen Okänd soldat i Harparskog.

Dansföreningen Hurja Piruetti är första mottagare av det nya kulturpriset Årets kulturgärning. Priset delas ut från en fond som startats med en donation av föreningen Okänd soldat i Harparskog. Syftet med fonden är att premiera kulturgärningar i Ekenäsnejden.

Årets kulturgärning 2019 tilldelas Hurja Piruetti ry, specifikt för verksamheten i Ekenäs, som under de senaste åren vuxit mycket. Priset på 2 000 euro delades ut i onsdags.

Vid samma tillställning delades även ut stipendier till dem som ansökt om stipendier av Aktiastiftelsen. Stiftelsen har i år betonat lokal verksamhet riktad mot den bredare publiken. Bland stödmottagarna finns EIF Fotbollsjuniorers stödfond, Ekenäs Centrumförening, Ekenäs Idrottsförenings handbollssektion, Ekenässällskapet, Ekenäs Filmfest, Hembygdens Vänner i Snappertuna, Kulturhuset Karelia i Ekenäs och Västnyländska kultursamfundet/ Luckan.

Ur seniorfonden delades stipendier till Ekenäs pensionstagare, Ekenäsnejdens Invalider, Herrklubben i Ekenäs, Skogby ungdomsförening.

Mer läsning