Arbetsledarna på Hangö Stevedoring återvänder

Nytt besked. Huvudförtroendeman Pertti Ruuska meddelade på tisdagen att arbetsledarna återvänder på jobb.Bild: Ksf arkiv

Arbetsgivarens uppsägningar av arbetsledare på Hangö Stevedoring ledde till en utmarsch i måndags. I dag återvänder de till jobb.