Arbetsgrupp tillsätts för konstmuseet Kronan

Vann. Vinnaren i Albert de la Chapelles konststiftelses arkitekturtävling för Ekenäs kulturkvarter offentliggjordes i mars. Det vinnande Kronan hade ritats av JKMM Architects som också ritat Amos Rex-museet i Helsingfors. Bild: JKMM Architects

En arbetsgrupp som bland annat ska utreda vilka konsekvenser det planerade konstmuseet Kronan får för staden ska utses.

Jan-Mikael Ekholm, SFP, och Mats Lagerstam, SDP, har utsetts till stadsstyrelsens representanter i en arbetsgrupp som ska tillsättas för konstmuseet Kronan.

Stadsstyrelsen uppmanar dessutom fritidsnämnden att utse en person till gruppen. Styrelsen gav därtill stadsdirektör Ragnar Lundqvist fullmakt att till gruppen utse de tjänstemän som ärendet berör.

Arbetsgruppen utses för att föra en intern dialog om själva projektet och dess konsekvenser för staden. Gruppen ska också starta en mera detaljerad förhandling med stiftelsen bakom konstmuseet, Albert de la Chapelles konststiftelse.

Kostnader för drift och underhåll ska utredas av arbetsgruppen och intäkter för inträde ska uppskattas. Arbetsgruppen ska därtill utvärdera museets betydelse för staden, tillvägagångssätt då stiftelsen donerar museet till staden och ekonomiska konsekvenser av donationen.