Arbetsgrupp ska planera skolan

En arbetsgrupp som ska planera hur Ingå kommun ska gå tillväga med renoveringen av Kyrkfjärdens skola föreslås för kommunstyrelsen. Beslutet tas på tisdag.

Arbetsgruppen, som enligt förslaget ska bestå av sakkunniga, fyra förtroendevalda och en representant för skolans användare, ska ha som uppgift att utarbeta en plan för skolan utifrån de utredningar och utlåtanden som nu finns till hands. Planen ska vara klar till slutet av februari.

Bildnings- och välfärdsnämnden anser att utgångspunkten bör vara en lösning som är både pedagogiskt ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart. Planeringen ska utgå från de verkliga behoven, där elevprognoserna bör utgöra grunden. Nämnden betonar vikten av att använda flexibla lösningar så att skolan kan fungera med varierande elevantal.

Bildningsväsendet och kommunens tekniska avdelning ska utreda om kommunen behöver tillfälliga utrymmen i väntan på en renoverad skola.

Korrigerad 6.11 kl. 12.26: Dagen för beslutet ändrad till tisdag.