Arbetet med servicenätet går vidare

–  Ofta blir utredningar ganska allmänna. Men den här är ganska konkret, säger Anders Walls – här med stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Kristoffer Nöjd

Den servicenätsutredning som konsultfirman Tilakonsultit TM2 utfört om och för Raseborg ska ligga som grund för stadens fortsatta arbete med servicenätet och dess strukturer.

Stadsstyrelsen beslöt i går att anteckna den färska servicenätsutredningen för kännedom. – Vi pratade inte mycket om enskilda åtgärder. Men det som ju sticker ut är att vi har mest tomgång inom dagvår...