Arbetet med Hangö-Hyvingebanan stötte på oväntat hinder – fridlyst växt behövde flyttas

Arbetet med att flytta den hotade sandnejlikan i Hangö är färdigt. Bild: Jani Järvi

Sandnejlikan är känd på endast två platser i Hangö och den ena finns vid en plankorsning. Det ledde till att den hotade växten flyttades på grund av arbetet med Hangö-Hyvingebanan.

Arbetet med att förbättra plankorsningar mellan Hyvinge och Hangö är i full gång, men nu har Trafikledsverket behövt ta ett annorlunda arbetsmoment i beaktande. Vid en av plankorsningarna hittades näm...