Arbete i förändring

Under den senaste regeringsperioden har sysselsättningen varit ett kärnområde. Sysselsättningsgraden har stigit till 72 procent vilket är positivt. Men graden måste ytterligare höjas, till 78 procent....