Är invånaren i fokus?

Får jag verkligen valuta för mina skattepengar? Fungerar stadens maskineri kostnadseffektivt mot kunden, det vill säga; är invånaren i fokus? Tyvärr är så inte fallet.

Kommunal ekonomi skiljer sig i grund och botten inte nämnvärt från den personliga ekonomin. De dagliga utgifterna kan inte en längre tid överskrida inkomsterna utan att det leder till problem.I Rasebo...