Är det okej att jaga på friluftsområden? Här är svaren på mångas frågor

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

På veckoslutet blossade en diskussion upp i Facebookgruppen "Du vet att du är från Ekenäs Finland om du" där jakt på Västerby friluftsområde både ifrågasattes och försvarades. Ekenäs jaktvårdsförening uppmanar till lugn och förståelse.

– Vi jagar i skogspartier, inte längs friluftslederna. Vi placerar ut skyltar vid infartsleder, till exempel vid Västerby skola och Grabbskog träsk, säger jägaren Johan Fagerlund, ordförande för Ekenä...