Användningen av vårdens digitala tjänster ökade under coronapandemin

Allt fler finländare har använt vårdens digitala tjänster. Mer än en femtedel har videosamtalat eller chattat med social- och hälsovårdens personal. Bild: Ari Sundberg/SPT

Allt fler finländare har kommunicerat med social- och hälsovårdens personal genom videosamtal eller chatt.

Användningen av social- och hälsovårdens digitala tjänster har ökat under coronapandemin, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Institutet har utrett användningen av de digitala tjänsterna med en...