Finns Nylands bästa bygemenskap i Antskog? Det klarnar snart

Bild: VN-arkiv

Antskog i Raseborg är en av sex byar som tävlar om titeln Årets by i Nyland 2021. Vinnaren utses i november.

Årets by i Nyland 2021 kan vara liten eller stor. Det som juryn lägger vikt vid är hur byn jobbar för hållbar utveckling, gemenskap, kommunikation och aktiviteter.

Alla byar i Nyland har haft möjlighet att ställa upp. En förening eller ett samfund som verkar i byn har kunnat nominera sin by. Nomineringstiden gick ut tidigare i oktober.

Föreningarna Nylands Byar och SILMU-byar utser vinnaren i november.

De byar som tävlar om titeln Årets by i Nyland 2021 är:

Antskog, Raseborg

Borgby-Hertsby, Sibbo

Kullo, Borgå

Ohkola, Mäntsälä

Tolkis, Borgå

Valkjärvi, Nurmijärvi

I juryn sitter Nylands Byar rf:s byaombud och två styrelsemedlemmar samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar.

Nylands Byars webbplats finns mera information.

Mer läsning