Äntligen händer det

I staden Raseborg med omnejd har det under en lång tid funnits verksamhetsformer där barn i unga år getts möjlighet till gedigen undervisning inom musikens område. Bland dem som skött den biten hör Musikinstitutet Raseborg. Musikskolorna har en lång tradition bakom sig i vårt land och har bidragit till att många unga med tiden blivit professionella musiker.

I Raseborg finns även dansskolan Hurja Piruetti som väl knappast behöver någon närmare presentation. En framgångssaga där hundratals elever fått och får möjlighet till grundundervisning inom danskonsten.

När det gäller teaterkonst finns inte egentligen någon motsvarighet till liknande gedigna skolor som finansieras genom statliga bidrag, och som erbjuder grundläggande långsiktig undervisning. Däremot kan man hitta många beundransvärda lokala initiativ i traktens byaföreningar och kulturhus där unga erbjudits stora valmöjligheter att prova sin talang på scenen.

För de barn som regelbundet på sin fritid önskat förkovra sig inom konstens område har det däremot varit rätt tunnsått under det senaste decenniet vilket tidningen Västa Nyland även lyft fram många gånger i olika sammanhang.

Att MBI nu medvetet går in för att fylla den luckan är en god sak. Inte bara en och två gånger har man kunnat höra föräldrar beklaga sig över att utbudet i staden varit så magert.

Visst har det funnits kortvariga och sporadiska initiativ, många möjligheter att gå enskilda kortkurser, men långsiktiga lösningar har saknats. Nu finns det alltså en möjlighet att också på mindre orter få åtminstone en liten andel grundundervisning inom konstens område. Man kan bara hoppas att alla de som efterlyst liknande arrangemang nu nappar på kroken så att verksamheten kan utvecklas och att vi med tiden kan få ett jämbördigt alternativ även för konsten i vår stad.

Att förlägga konstkurserna i anslutning till skoldagens slut och i nära anslutning till barnens skolmiljö som det görs i Tenala den här hösten är bara att applådera. För familjerna torde stressen minska avsevärt och själva lärandet bildar en fin helhet, där det onödigt stora gapet mellan fritid och skola överbyggs.

Camilla Lindberg Reporter

Mer läsning